Politika DMCA

Ju mund të kërkoni heqjen e çdo materiali që është i mbrojtur nga të drejtat tuaja. Nëse e gjeni një material të tillë ose të postuar këtu ose të lidhur me të, mund të na kontaktoni dhe të kërkoni heqje.

Elementet e mëposhtëm duhet të përfshihen në kërkesën tuaj për të drejtat e autorit:

1. Siguroni prova të personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

2. Siguroni informacione të mjaftueshme kontakti, në mënyrë që të mund t'ju kontaktojmë. Ju gjithashtu duhet të përfshini një adresë të vlefshme emaili.

3. Një deklaratë se pala ankuese ka një besim të mirë se përdorimi i materialit në mënyrën e ankimit nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtave të autorit, agjenti i tij ose ligji.

4. Një deklaratë që informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e shkatërrimit, se pala ankuese është e autorizuar të veprojë në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

5. Duhet të nënshkruhet nga personi i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

Dërgoni njoftimin me shkrim për shkelje në email:

[email mbrojtur]

Ju lutemi lejoni 2 ditë pune për heqjen e materialit të së drejtës së autorit.