Politika e Privatësisë

Goombara (“Goombara”) operon https://www.goombara.com/ dhe mund të operojë faqe të tjera interneti. Është politikë e Goombara të respektojë privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim gjatë funksionimit të faqeve tona të internetit.

Vizitorët Website

Ashtu si shumica e operatorëve të uebsajteve, Goombara mbledh informacione jo-identifikuese të llojit që shfletuesit dhe serverët e uebit zakonisht vënë në dispozicion, të tilla si lloji i shfletuesit, preferencat e gjuhës, siti referues dhe data dhe ora e çdo kërkese të vizitorit. Qëllimi i Goombara në mbledhjen e informacionit jo-personal identifikues është të kuptojë më mirë se si vizitorët e Goombara përdorin faqen e saj të internetit. Herë pas here, Goombara mund të publikojë informacione që nuk identifikojnë personalisht në total, p.sh., duke publikuar një raport mbi tendencat në përdorimin e faqes së saj të internetit. Goombara gjithashtu mbledh informacione potencialisht identifikuese personale si adresat e Protokollit të Internetit (IP) për përdoruesit e regjistruar dhe për përdoruesit që lënë komente në https://www.goombara.com/ blogs/sites. Goombara zbulon vetëm adresat IP të përdoruesve dhe komentuesve të regjistruar në të njëjtat rrethana që përdor dhe zbulon informacion personal identifikues siç përshkruhet më poshtë, përveç që adresat IP të komentuesit dhe adresat e emailit janë të dukshme dhe u zbulohen administratorëve të blogut/faqes ku komenti ishte lënë.

Mbledhjen e informatave personale identifikimi

Disa vizitorë në faqet e internetit të Goombara zgjedhin të ndërveprojnë me Goombara në mënyra që kërkojnë që Goombara të mbledhë informacione identifikuese personale. Sasia dhe lloji i informacionit që mbledh Goombara varet nga natyra e ndërveprimit. Për shembull, ne u kërkojmë vizitorëve që regjistrohen në https://www.goombara.com/ të japin një emër përdoruesi dhe adresë emaili. Ata që angazhohen në transaksione me Goombara u kërkohet të japin informacion shtesë, duke përfshirë sipas nevojës informacionin personal dhe financiar të kërkuar për të përpunuar ato transaksione. Në çdo rast, Goombara mbledh një informacion të tillë vetëm për aq sa është e nevojshme ose e përshtatshme për të përmbushur qëllimin e ndërveprimit të vizitorit me Goombara. Goombara nuk zbulon informacion personal identifikues përveç siç përshkruhet më poshtë. Dhe vizitorët gjithmonë mund të refuzojnë të japin informacione identifikuese personale, me paralajmërimin se mund t'i pengojë ata të përfshihen në disa aktivitete të lidhura me uebsajtin.

Statistikat e grumbulluara

Goombara mund të mbledhë statistika në lidhje me sjelljen e vizitorëve në faqet e saj të internetit. Goombara mund ta shfaqë këtë informacion publikisht ose t'ua japë të tjerëve. Megjithatë, GOombara nuk zbulon informacion personal identifikues përveç siç përshkruhet më poshtë.

Mbrojtja e informacioneve të caktuara personale identifikimi

Goombara zbulon informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale vetëm atyre të punonjësve të saj, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura që (i) duhet ta dinë atë informacion në mënyrë që ta përpunojnë atë në emër të Goombara ose të ofrojnë shërbime të disponueshme në faqet e internetit të Goombara, dhe ( ii) që kanë rënë dakord të mos ua zbulojnë të tjerëve. Disa nga ata punonjës, kontraktorë dhe organizata të lidhura mund të ndodhen jashtë vendit tuaj; duke përdorur faqet e internetit të Goombara, ju pranoni transferimin e një informacioni të tillë tek ata. Goombara nuk do të marrë me qira apo shesë informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale askujt. Përveç punonjësve, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura me të, siç përshkruhet më sipër, Goombara zbulon informacione potencialisht identifikuese dhe identifikuese personale vetëm në përgjigje të një thirrjeje, urdhri gjykate ose kërkesë tjetër qeveritare, ose kur Goombara beson me mirëbesim se zbulimi është në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për të mbrojtur pronën ose të drejtat e Goombara, palëve të treta ose publikut në përgjithësi. Nëse jeni përdorues i regjistruar i një faqe në internet të Goombara dhe keni dhënë adresën tuaj të emailit, Goombara mund t'ju dërgojë herë pas here një email për t'ju treguar për veçoritë e reja, për të kërkuar komentet tuaja ose thjesht për t'ju mbajtur të përditësuar me atë që po ndodh me Goombara dhe tonë produkteve. Nëse na dërgoni një kërkesë (për shembull me email ose nëpërmjet një prej mekanizmave tanë të komenteve), ne rezervojmë të drejtën ta publikojmë atë për të na ndihmuar të sqarojmë ose t'i përgjigjemi kërkesës tuaj ose për të na ndihmuar të mbështesim përdoruesit e tjerë. Goombara merr të gjitha masat në mënyrë të arsyeshme të nevojshme për të mbrojtur kundër aksesit, përdorimit, ndryshimit ose shkatërrimit të paautorizuar të informacionit potencialisht identifikues personal dhe personal.

Cookies

Një cookie është një varg informacioni që një faqe interneti ruan në kompjuterin e një vizitori dhe që shfletuesi i vizitorit ia ofron sajtit sa herë që vizitori kthehet. Goombara përdor cookie për të ndihmuar Goombara të identifikojë dhe gjurmojë vizitorët, përdorimin e tyre të faqes së internetit të Goombara dhe preferencat e tyre të aksesit në uebsajtin. Vizitorët e Goombara të cilët nuk dëshirojnë të vendosin skedarë "cookie" në kompjuterët e tyre duhet të vendosin shfletuesit e tyre që të refuzojnë skedarët "cookie" përpara se të përdorin faqet e internetit të Goombara, me pengesën që disa veçori të faqeve të internetit të Goombara mund të mos funksionojnë siç duhet pa ndihmën e skedarëve "cookie".

Transferet e biznesit

Nëse Goombara, ose në thelb të gjitha aktivet e saj, do të bliheshin, ose në rastin e pamundur që Goombara të dalë nga biznesi ose të hyjë në falimentim, informacioni i përdoruesit do të ishte një nga aktivet që transferohen ose blihen nga një palë e tretë. Ju e pranoni se transferime të tilla mund të ndodhin dhe se çdo blerës i Goombara mund të vazhdojë të përdorë informacionin tuaj personal siç përcaktohet në këtë politikë.

Shpallje

Reklamat që shfaqen në cilindo nga faqet tona të internetit mund t'u dorëzohen përdoruesve nga partnerë reklamues, të cilët mund të vendosin kuki. Këto cookie lejojnë serverin e reklamave të njohë kompjuterin tuaj sa herë që ju dërgon një reklamë në internet për të përpiluar informacione për ju ose të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj. Ky informacion lejon rrjetet e reklamave që, ndër të tjera, të ofrojnë reklama të synuara që ata besojnë se do të jenë më me interes për ju. Kjo Politikë e Privatësisë mbulon përdorimin e cookies nga Goombara dhe nuk mbulon përdorimin e cookies nga ndonjë reklamues.

Ndryshimet Politika e privatësisë

Megjithëse shumica e ndryshimeve ka të ngjarë të jenë të vogla, Goombara mund të ndryshojë herë pas here Politikën e saj të Privatësisë dhe sipas gjykimit të vetëm të Goombara. Goombara inkurajon vizitorët që ta kontrollojnë shpesh këtë faqe për çdo ndryshim në politikën e saj të privatësisë. Nëse keni një llogari https://www.goombara.com/, mund të merrni gjithashtu një sinjalizim që ju informon për këto ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje pas çdo ndryshimi në këtë Politikë të Privatësisë do të përbëjë pranimin tuaj të një ndryshimi të tillë.