Kushtet e Shërbimit

Termat dhe kushtet e mëposhtme rregullojnë të gjithë përdorimin e faqes së internetit https://www.goombara.com/ dhe të gjithë përmbajtjen, shërbimet dhe produktet e disponueshme në ose përmes sajtit (të marra së bashku, Uebsajti). Faqja e internetit është në pronësi dhe operohet nga Goombara ("Goombara"). Faqja e internetit ofrohet në varësi të pranimit nga ana juaj pa modifikuar të gjitha termat dhe kushtet e përfshira këtu dhe të gjitha rregullat e tjera të funksionimit, politikat (përfshirë, pa kufizim, Politikën e Privatësisë së Goombara) dhe procedurat që mund të publikohen herë pas here në këtë faqe nga Goombara (kolektivisht, "Marrëveshja").

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje përpara se të hyni ose përdorni faqen e internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes së internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto terma dhe kushte konsiderohen si një ofertë nga Goombara, pranimi kufizohet shprehimisht në këto kushte. Faqja e internetit është në dispozicion vetëm për individët që janë të paktën 13 vjeç.

 1. Llogaria dhe faqja juaj https://www.goombara.com/. Nëse krijoni një blog/sajt në faqen e internetit, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë dhe blogut tuaj dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogari dhe çdo veprim tjetër të ndërmarrë në lidhje me blogun. Ju nuk duhet të përshkruani ose caktoni fjalë kyçe në blogun tuaj në një mënyrë mashtruese ose të paligjshme, duke përfshirë në një mënyrë që synon të tregtojë emrin ose reputacionin e të tjerëve, dhe Goombara mund të ndryshojë ose heqë çdo përshkrim ose fjalë kyçe që e konsideron të papërshtatshme ose të paligjshme, ose përndryshe ka të ngjarë të shkaktojë detyrimin e Goombara. Ju duhet të njoftoni menjëherë Goombara për çdo përdorim të paautorizuar të blogut tuaj, llogarisë tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Goombara nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë veprim ose mosveprim nga ana juaj, duke përfshirë çdo dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tilla.
 2. Përgjegjësia e Kontribuesve. Nëse përdorni një blog, komentoni në një blog, postoni material në Uebfaqe, postoni lidhje në Uebfaqe, ose ndryshe vendosni (ose lejoni ndonjë palë të tretë të bëjë) materiale të disponueshme me anë të Uebsajtit (çdo material i tillë, "Përmbajtja" ), Ju jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen dhe çdo dëm që rezulton nga ajo Përmbajtje. Ky është rasti, pavarësisht nëse Përmbajtja në fjalë përbën tekst, grafikë, një skedar audio ose program kompjuterik. Duke e bërë të disponueshme përmbajtjen, ju përfaqësoni dhe garantoni që:
  • Shkarkimi, kopjimi dhe përdorimi i Përmbajtjes nuk do të shkelë të drejtat e pronësisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në të drejtat e autorit, patentave, markave tregtare ose të sekretit tregtar të çdo pale të tretë;
  • Nëse punëdhënësi juaj ka të drejta për pronën intelektuale që krijoni, ju keni (i) marrë leje nga punëdhënësi juaj për të postuar ose vënë në dispozicion Përmbajtjen, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndonjë softuer, ose (ii) siguruar nga punëdhënësi juaj një heqje dorë Të gjitha të drejtat në ose në Përmbajtjen;
  • Ju keni respektuar plotësisht çdo licencë të palëve të treta që kanë të bëjnë me Përmbajtjen dhe kanë bërë të gjitha gjërat e nevojshme për të kaluar me sukses, për t'i dhënë fund përdoruesve ndonjë kusht të kërkuar;
  • Përmbajtja nuk përmban ose instalon asnjë virus, krimb, malware, kuaj Trojan apo përmbajtje të tjera të dëmshme ose destruktive;
  • Përmbajtja nuk është spam, nuk është gjeneruar në makinë ose rastësisht dhe nuk përmban përmbajtje komerciale joetike ose të padëshiruara të dizajnuara për të çuar në trafik në faqet e palëve të treta ose për të rritur renditjen e motorëve të kërkimit të vendeve të palëve të treta ose për të vazhduar veprimet e paligjshme Si phishing) ose mashtrojnë marrësit sa i përket burimit të materialit (si spoofing);
  • Përmbajtja nuk është pornografike, nuk përmban kërcënime ose nxit dhunë ndaj individëve ose subjekteve dhe nuk shkel privatësinë ose të drejtat e publicitetit të ndonjë pale të tretë;
  • Blogun tuaj nuk po reklamohen përmes mesazheve elektronike të padëshiruara, si p.sh. lidhjet me spam në grupet e lajmeve, listat e emaileve, bloget e tjera dhe faqet e internetit dhe metoda të ngjashme promovuese të padëshiruara;
  • blog-u juaj nuk është emëruar në një mënyrë që çorienton lexuesit tuaj duke menduar se jeni një person ose kompani tjetër. Për shembull, URL-ja ose emri i blog-ut tuaj nuk është emri i një personi tjetër përveç vetes ose kompanisë tjetër nga e juaja; dhe
  • në rastin e Përmbajtjes që përfshin kodin kompjuterik, ju keni kategorizuar dhe/ose përshkruar me saktësi llojin, natyrën, përdorimet dhe efektet e materialeve, pavarësisht nëse kjo kërkohet nga Goombara ose ndryshe.

  Duke dorëzuar Përmbajtjen në Goombara për t'u përfshirë në faqen tuaj të internetit, ju i jepni Goombara një licencë mbarëbotërore, pa honorare dhe joekskluzive për të riprodhuar, modifikuar, përshtatur dhe publikuar Përmbajtjen vetëm për qëllimin e shfaqjes, shpërndarjes dhe promovimit të blogut tuaj . Nëse fshini Përmbajtjen, Goombara do të bëjë përpjekje të arsyeshme për ta hequr atë nga faqja e internetit, por ju e pranoni që ruajtja në memorie ose referencat ndaj Përmbajtjes mund të mos bëhen menjëherë të padisponueshme.

  Pa kufizuar asnjë nga këto përfaqësime ose garanci, Goombara ka të drejtën (megjithëse jo detyrimin) që, sipas gjykimit të vetëm të Goombara (i) të refuzojë ose të heqë çdo përmbajtje që, sipas mendimit të arsyeshëm të Goombara, shkel çdo politikë të Goombara ose është në ndonjë mënyrë e dëmshme ose të kundërshtueshme, ose (ii) të përfundojë ose të mohojë aksesin dhe përdorimin e Uebsajtit për çdo individ ose entitet për çfarëdo arsye, sipas gjykimit të vetëm të Goombara. Goombara nuk do të ketë asnjë detyrim për të siguruar një rimbursim të çdo shume të paguar më parë.

 3. Pagesa dhe ripërtëritja.
  • Kushtet e Përgjithshme.
   Duke zgjedhur një produkt ose shërbim, ju pranoni t'i paguani Goombara tarifat e abonimit një herë dhe/ose mujore ose vjetore të treguara (kushtet shtesë të pagesës mund të përfshihen në komunikime të tjera). Pagesat e abonimit do të tarifohen në bazë të parapagimit në ditën kur regjistroheni për një Përmirësim dhe do të mbulojnë përdorimin e atij shërbimi për një periudhë abonimi mujor ose vjetor siç tregohet. Pagesat nuk kthehen.
  • Ripërtëritje automatike. 
   Nëse nuk e njoftoni Goombara përpara përfundimit të periudhës së abonimit në fuqi se dëshironi të anuloni një abonim, abonimi juaj do të rinovohet automatikisht dhe ju na autorizoni të mbledhim tarifën e abonimit vjetor ose mujor të aplikueshëm për këtë abonim (si dhe çdo taksë) duke përdorur çdo kartë krediti ose mekanizëm tjetër pagese që kemi në rekord për ju. Përmirësimet mund të anulohen në çdo kohë duke paraqitur kërkesën tuaj në Goombara me shkrim.
 4. Shërbimet.
  • tarifat; Pagesa. Duke u regjistruar për një llogari të Shërbimeve, ju pranoni të paguani Goombara tarifat e zbatueshme të konfigurimit dhe tarifat e përsëritura. Tarifat e aplikueshme do të faturohen duke filluar nga dita e krijimit të shërbimeve tuaja dhe përpara përdorimit të këtyre shërbimeve. Goombara rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e pagesës dhe tarifat tridhjetë (30) ditë përpara njoftimit me shkrim për ju. Shërbimet mund të anulohen nga ju në çdo kohë me një njoftim me shkrim për Goombara prej tridhjetë (30) ditësh.
  • Mbështetje. Nëse shërbimi juaj përfshin akses në mbështetjen prioritare të emailit. "Mbështetje me email" do të thotë aftësia për të bërë kërkesa për ndihmë teknike me email në çdo kohë (me përpjekje të arsyeshme nga Goombara për t'iu përgjigjur brenda një dite pune) në lidhje me përdorimin e Shërbimeve VIP. “Prioritet” do të thotë që mbështetja ka përparësi ndaj mbështetjes për përdoruesit e shërbimeve standarde ose falas https://www.goombara.com/. E gjithë mbështetja do të ofrohet në përputhje me praktikat, procedurat dhe politikat standarde të shërbimeve të Goombara.
 5. Përgjegjësia e vizitorëve të faqes së internetit. Goombara nuk e ka shqyrtuar dhe nuk mund të rishikojë të gjithë materialin, përfshirë softuerin kompjuterik, të postuar në faqen e internetit, dhe për këtë arsye nuk mund të jetë përgjegjëse për përmbajtjen, përdorimin ose efektet e atij materiali. Duke operuar faqen e internetit, Goombara nuk përfaqëson ose nënkupton se miraton materialin e postuar atje, ose se beson se ky material është i saktë, i dobishëm ose jo i dëmshëm. Ju jeni përgjegjës për marrjen e masave paraprake të nevojshme për të mbrojtur veten dhe sistemet tuaja kompjuterike nga viruset, krimbat, kuajt e Trojës dhe përmbajtje të tjera të dëmshme ose shkatërruese. Faqja e internetit mund të përmbajë përmbajtje që është fyese, e pahijshme ose ndryshe e kundërshtueshme, si dhe përmbajtje që përmban pasaktësi teknike, gabime tipografike dhe gabime të tjera. Faqja e internetit mund të përmbajë gjithashtu materiale që shkelin të drejtat e privatësisë ose të publicitetit, ose cenojnë pronësinë intelektuale dhe të drejtat e tjera pronësore, të palëve të treta, ose shkarkimi, kopjimi ose përdorimi i të cilave është subjekt i kushteve dhe kushteve shtesë, të deklaruara ose të padeklaruara. Goombara heq dorë nga çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi nga vizitorët e faqes në internet, ose nga çdo shkarkim nga ata vizitorë të përmbajtjes së postuar atje.
 6. Përmbajtja Dërguar në Websites tjera. Ne nuk kemi shqyrtuar dhe nuk mund të shqyrtojmë të gjithë materialin, duke përfshirë softuerin kompjuterik, të vënë në dispozicion përmes faqeve të internetit dhe faqeve të internetit në të cilat https://www.goombara.com/ lidhet, dhe atë lidhje me https://www.goombara .com/. Goombara nuk ka asnjë kontroll mbi ato faqe interneti dhe faqe interneti që nuk janë Goombara dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen ose përdorimin e tyre. Duke u lidhur me një faqe interneti ose faqe interneti jo-Goombara, Goombara nuk përfaqëson ose nënkupton se e miraton një faqe interneti ose faqe interneti të tillë. Ju jeni përgjegjës për marrjen e masave paraprake të nevojshme për të mbrojtur veten dhe sistemet tuaja kompjuterike nga viruset, krimbat, kuajt e Trojës dhe përmbajtje të tjera të dëmshme ose shkatërruese. Goombara heq dorë nga çdo përgjegjësi për çdo dëm që rezulton nga përdorimi juaj i faqeve të internetit dhe faqeve të internetit jo-Goombara.
 7. Shkelja e të drejtës së autorit dhe politika e DMCA. Ndërsa Goombara u kërkon të tjerëve të respektojnë të drejtat e saj të pronësisë intelektuale, ajo respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Nëse besoni se materiali i vendosur ose i lidhur me https://www.goombara.com/ shkel të drejtat tuaja të autorit, ju inkurajoheni të njoftoni Goombara në përputhje me Politikën e Goombara's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Goombara do t'u përgjigjet të gjitha njoftimeve të tilla, duke përfshirë sipas nevojës ose të përshtatshme, duke hequr materialin shkelës ose duke çaktivizuar të gjitha lidhjet me materialin shkelës. Goombara do të ndërpresë aksesin e një vizitori dhe përdorimin e sajtit në qoftë se, në rrethana të përshtatshme, vizitori përcaktohet se është një shkelës i përsëritur i të drejtave të autorit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale të Goombara ose të tjerëve. Në rastin e një përfundimi të tillë, Goombara nuk do të ketë asnjë detyrim për të siguruar një rimbursim të çdo shume të paguar më parë për Goombara.
 8. Pronë intelektuale. Kjo Marrëveshje nuk ju transferon nga Goombara asnjë pronë intelektuale Goombara ose të palës së tretë, dhe të gjitha të drejtat, titulli dhe interesat mbi dhe për këtë pronë do të mbeten (si ndërmjet palëve) vetëm tek Gommbara. Goombara, https://www.goombara.com/, logoja https://www.goombara.com/ dhe të gjitha markat e tjera tregtare, markat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me https://www.goombara.com /, ose Faqja e internetit janë marka tregtare ose marka të regjistruara të licencuesve të Goombara ose Goombara. Markat e tjera tregtare, shenjat e shërbimit, grafika dhe logot e përdorura në lidhje me faqen e internetit mund të jenë marka tregtare të palëve të treta. Përdorimi juaj i faqes në internet nuk ju jep asnjë të drejtë ose licencë për të riprodhuar ose përdorur ndryshe ndonjë markë tregtare Goombara ose palë të treta.
 9. Reklama. Goombara rezervon të drejtën për të shfaqur reklama në blogun tuaj nëse nuk keni blerë një llogari pa reklama.
 10. Attribution. Goombara rezervon të drejtën për të shfaqur lidhjet e atributeve të tilla si 'Blog në https://www.goombara.com/,' autori i temës dhe atribuimi i fontit në fundin e blogut ose shiritin e veglave.
 11. Partner Produkte. Duke aktivizuar një produkt partner (p.sh. temë) nga një prej partnerëve tanë, ju pranoni kushtet e shërbimit të këtij partneri. Ju mund të hiqni dorë nga kushtet e tyre të shërbimit në çdo kohë duke çaktivizuar produktin partner.
 12. Domain Names. Nëse jeni duke regjistruar një emër domain, duke përdorur ose transferuar një emër domain të regjistruar më parë, ju pranoni dhe pranoni që përdorimi i emrit të domain është gjithashtu subjekt i politikave të Korporatës së Internetit për Emrat dhe Numrat e Caktuar ("ICANN"), përfshirë ato Të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Regjistrimit.
 13. Ndryshimet. Goombara rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të modifikojë ose zëvendësojë çdo pjesë të kësaj Marrëveshjeje. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht këtë Marrëveshje për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja juaj në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi në këtë Marrëveshje përbën pranimin e këtyre ndryshimeve. Goombara gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojë shërbime dhe/ose veçori të reja përmes Uebsajtit (duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Këto veçori dhe/ose shërbime të reja do t'i nënshtrohen termave dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje. 
 14. Ndërprerja. Goombara mund të ndërpresë aksesin tuaj në të gjithë ose ndonjë pjesë të faqes në internet në çdo kohë, me ose pa shkak, me ose pa njoftim, duke hyrë në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi të përfundoni këtë Marrëveshje ose llogarinë tuaj https://www.goombara.com/ (nëse keni një të tillë), thjesht mund të ndërprisni përdorimin e sajtit. Pavarësisht nga sa më sipër, nëse keni një llogari shërbimesh me pagesë, një llogari e tillë mund të mbyllet nga Goombara vetëm nëse ju e shkelni materialisht këtë Marrëveshje dhe nuk arrini ta kuroni një shkelje të tillë brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi i Goombara për ju për këtë; me kusht që Goombara të mund ta mbyllë faqen e internetit menjëherë si pjesë e një mbylljeje të përgjithshme të shërbimit tonë. Të gjitha dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, të cilat nga natyra e tyre duhet t'i mbijetojnë përfundimit do të mbijetojnë përfundimin, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë. 
 15. Mohim e garancive. Faqja e internetit ofrohet "siç është". Goombara dhe furnizuesit dhe licencuesit e saj hedhin poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mos-shkeljes. As Goombara, as furnizuesit dhe licencuesit e saj, nuk japin asnjë garanci që faqja e internetit do të jetë pa gabime ose se qasja në të do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë. Ju e kuptoni që shkarkoni nga, ose përndryshe merrni përmbajtje ose shërbime nëpërmjet faqes së internetit, sipas gjykimit dhe rrezikut tuaj.
 16. Kufizimi i përgjegjësisë. Në asnjë rast Goombara, ose furnitorët ose licencuesit e saj, nuk do të jenë përgjegjës në lidhje me ndonjë çështje të kësaj marrëveshjeje sipas ndonjë kontrate, neglizhence, përgjegjësie strikte ose teorie të tjera ligjore ose të barabarta për: (i) çdo dëm të veçantë, të rastësishëm ose pasues; (ii) koston e prokurimit për produktet ose shërbimet zëvendësuese; (iii) për ndërprerjen e përdorimit ose humbjen ose prishjen e të dhënave; ose (iv) për çdo shumë që tejkalon tarifat e paguara nga ju në Goombara sipas kësaj marrëveshjeje gjatë periudhës dymbëdhjetë (12) mujore përpara shkakut të veprimit. Gommbara nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për çdo dështim ose vonesë për shkak të çështjeve jashtë kontrollit të tyre të arsyeshëm. Sa më sipër nuk do të zbatohet në masën e ndaluar me ligjin në fuqi.
 17. Përfaqësimi i Përgjithshëm dhe Garancia. Ju përfaqësoni dhe garantoni që (i) përdorimi juaj i faqes në internet do të jetë në përputhje të plotë me Politikën e Privatësisë së Goombara, me këtë Marrëveshje dhe me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi (duke përfshirë pa kufizim çdo ligj apo rregullore lokale në vendin, shtetin, qytetin tuaj , ose një zonë tjetër qeveritare, në lidhje me sjelljen në internet dhe përmbajtjen e pranueshme, dhe duke përfshirë të gjitha ligjet e zbatueshme në lidhje me transmetimin e të dhënave teknike të eksportuara nga Shtetet e Bashkuara ose vendi në të cilin banoni) dhe (ii) përdorimi juaj i faqes në internet nuk do të cenojë ose përvetësojnë të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë.
 18. Dëmshpërblimi. Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani Goombara të padëmshme, kontraktorët e saj dhe licencuesit e saj, si dhe drejtorët, oficerët, punonjësit dhe agjentët e tyre përkatës nga dhe kundër çdo pretendimi dhe shpenzimi, përfshirë tarifat e avokatëve, që rrjedhin nga përdorimi juaj i faqes në internet. duke përfshirë, por pa u kufizuar në shkeljen tuaj të kësaj Marrëveshjeje.
 19. Ndryshme. Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis Goombara dhe jush në lidhje me çështjen e kësaj dhe ato mund të modifikohen vetëm nga një amendament me shkrim i nënshkruar nga një ekzekutiv i autorizuar i Goombara, ose nga postimi nga Goombara i një versioni të rishikuar. Me përjashtim të masës që ligji në fuqi, nëse ka, parashikon ndryshe, kjo Marrëveshje, çdo akses në ose përdorim i faqes në internet do të rregullohet nga ligjet e shtetit të Kalifornisë, SHBA, duke përjashtuar dispozitat e tij të konfliktit të ligjit dhe vendin e duhur për çdo mosmarrëveshje që lind ose ka të bëjë me ndonjë prej të njëjtave do të jetë gjykatat shtetërore dhe federale të vendosura në San Francisco County, California. Me përjashtim të kërkesave për dhënien e vendimit ose të drejtë ose pretendimeve në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale (të cilat mund të ngrihen në çdo gjykatë kompetente pa postimin e një garancie), çdo mosmarrëveshje që lind sipas kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhet përfundimisht në përputhje me Rregullat Gjithëpërfshirëse të Arbitrazhit të Shërbimi i Arbitrazhit Gjyqësor dhe Ndërmjetësimit, Inc. (“JAMS”) nga tre arbitra të emëruar në përputhje me këto Rregulla. Arbitrazhi do të zhvillohet në San Francisco County, California, në gjuhën angleze dhe vendimi i arbitrazhit mund të zbatohet në çdo gjykatë. Pala mbizotëruese në çdo veprim ose procedim për zbatimin e kësaj Marrëveshjeje do të ketë të drejtë për shpenzimet dhe tarifat e avokatëve. Nëse ndonjë pjesë e kësaj Marrëveshjeje konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo pjesë do të interpretohet se pasqyron qëllimin fillestar të palëve dhe pjesët e mbetura do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Heqja dorë nga secila palë nga çdo kusht ose kusht i kësaj Marrëveshjeje ose çdo shkelje e saj, në çdo rast, nuk do të heqë dorë nga një term ose kusht i tillë ose ndonjë shkelje e mëvonshme e tyre. Ju mund t'i caktoni të drejtat tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje për çdo palë që pranon dhe pranon të jetë e detyruar nga termat dhe kushtet e saj; Goombara mund të transferojë të drejtat e saj sipas kësaj Marrëveshjeje pa kushte. Kjo Marrëveshje do të jetë e detyrueshme dhe do të jetë në dobi të palëve, pasardhësve të tyre dhe caktimeve të lejuara.